Zpět na výpis

Číslo nabídky:31835
Katastrální území:Benešov u Prahy
Okres:Benešov
Popis nabídky:Prodám les: Druhová skladba: Smrk 73 %, borovice 14 %, zbytek ostatní jehličnany a listnáče Převažují mýtní porosty smrku. Maximální výše těžby Cca 11 tis. m3 (10 let) – při překročení této výše kvůli nahodilých těžeb, lze zažádat státní správu o navýšení. Zásoba – ca 25 tis.m3. Zásoba určená k těžbě: Mýtní – 7 až 8 tis. m3 Předmýtní: 600 až 700 m3 Výchovné zásahy do 40ti let věku: ca 25 ha Prořezávky: 25 ha Porosty nevykazují velký podíl hniloby. Vytvořené holiny jsou zalesněny smrkem. Velký potenciál přirozené obnovy – douglska, smrk, jedle, buk (nevyužit z podpory cílových stromů předmýtních a mýtních porostů). Na úsek se vyskutují dvě honitby – nájem 20 tisk. Kč/rok. V rámci prodeje lesa je i jedna nemovitost Vlastník lesa umožnil na náklady obce vybudování přístupové cesty. Lesnickou i těžební činnost zajištovala externí firma, kterou si vl. lesa najímal, změna samozřejmě možná. Není uzavřena víceletá smlouva. Prodej dřeva si vl. lesa zajištoval sám, lze zajistit externě. Stav lesních cest – přístupné pro odvoz dřeva je po páteřních cestách. Přibližovací linky jsou nezpevněné a místy lokálně opotřebené. Přístup na majetek je dobrý – 4 přístupové cesty. Cena 29Kč za m2
Výměra:945200 m2
Cena:29,00 Kč/m2Kontakt

Kontakt na inzerenta Vám zašleme obratem emailem.
Zadejte e-mail
a opište kód  6306    
POZN: odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas se zasíláním informací o nabídkách z těchto stránek v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Zadaná adresa nebude využita k žádným jiným účelům a zasílání můžete kdykoliv zrušit.

Smazat inzerát