Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Mořkov
Okres:Nový Jičín
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 6042 m2, Mořkov

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. St. 781 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st.
- parc.č. St. 782 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st.
- parc.č. 1076/2 ostatní plocha o výměře 5978 m2
- parc.č. 1605/6 vodní plocha o výměře 8 m2
To je zapsáno na LV 1164, kat.území Mořkov, obec Mořkov, okres Nový Jičín.

Místním šetřením bylo zjištěno, že se na pozemcích p.č.781 a 782 nenachází žádné stavby...
Výměra:6042 m2
Vyvolávací cena:0 Kč
Dražba začátek:není stanoven

Detaily dražby ZDE