Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Horní Chrášťany
Okres:Prachatice
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 40961 m2, Horní Chrášťany, podíl 1/10

Draženy budou následující nemovité věci:
1) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/10 na nemovitostech
zapsaných na listu vlastnictví č. 170 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, pro obec
Lhenice, kat. území Horní Chrášťany, a to:
-Pozemek parc. č. 277 o výměře 24243 m?, lesní pozemek
-Pozemek parc. č. 304 o výměře 2534 m2, lesní pozemek
-Pozemek parc. č. 295 o výměře 1890 m2, lesní pozemek
-Pozemek parc. č. 352 o výměře 1618 m2, lesní pozemek
-...
Výměra:4096 m2
Vyvolávací cena:0 Kč
Dražba začátek:není stanoven

Detaily dražby ZDE