Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Černýšovice
Okres:Tábor
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 21229 m2, Černýšovice

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 1739 lesní pozemek o výměře 2090 m2
- parc.č. 1830 lesní pozemek o výměře 10683 m2
- parc.č. 1860 lesní pozemek o výměře 8456 m2
To je zapsáno na LV 786, kat.území Černýšovice, obec Černýšovice, okres Tábor.

Pozemek p.p.č. 1739 se nachází v lokalitě zvané Stará paseka. Jde o rovinatý, úzký protáhlý pozemek orientovaný ve směru sever-jih (šířka cca 9 m, délka 240 m) ve dvou třetinách délky zalomený, bez přístupu z veřejné komunikace, přes veřejný pozemek...
Výměra:21229 m2
Vyvolávací cena:0 Kč
Dražba začátek:není stanoven

Detaily dražby ZDE