Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Milejovice
Okres:Strakonice
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 9103 m2, Milejovice

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 1480 lesní pozemek o výměře 5773 m2
To je zapsáno na LV 397, kat.území Milejovice, obec Milejovice, okres Strakonice.
Dále se jedná o pozemky ve zjednodušené evidenci
- parc.č. 920/1 o výměře 3330 m2

Oceňovaný pozemek p.č. 1480 se nachází ve východní okrajové části katastrálního území Milejovice, mimo zastavěnou část obce, v lokalitě bez okolní zástavby. Jde o mírně svažitý pozemek, který je přístupný z veřejné nezpevněné komunikace na pozemku p.č. 1479...
Výměra:9103 m2
Vyvolávací cena:0 Kč
Dražba začátek:není stanoven

Detaily dražby ZDE