Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Božetice
Okres:Písek
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 22104 m2, Božetice

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 1241/37 lesní pozemek o výměře 13344 m2
- parc.č. 1241/244 lesní pozemek o výměře 8760 m2
To je zapsáno na LV 347, kat.území Božetice, obec Božetice, okres Písek.

Oceňované pozemky se nachází v jižní okrajové části katastrálního území Božetice, mimo zastavěnou část obce, v lokalitě bez okolní zástavby. Pozemek p.p.č. 1241/37 je velmi mírně svažitý se severovýchodní expozicí, pozemek p.p.č. 1241/244 je svažitý se severní expozicí....
Výměra:22104 m2
Vyvolávací cena:0 Kč
Dražba začátek:není stanoven

Detaily dražby ZDE