Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Kňovice
Okres:Příbram
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 12359 m2, Kňovice, podíl 3/4

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 3/4 na nemovitostech:
- parc.č. 1167 lesní pozemek o výměře 6408 m2
- parc.č. 1194 lesní pozemek o výměře 5951 m2
To je zapsáno na LV 98, kat.území Kňovice, obec Kňovice, okres Příbram.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,4 km severovýchodně od okraje zastavěné části obce Kňovice. Jedná se o dva nesousedící lesní pozemky různých tvarů. Na pozemku parc. č. 1194 se nachází jehličnatý lesní porost (borovice, smrk) starý cca 95 let. Na poz...
Výměra:9269 m2
Vyvolávací cena:112 000 Kč
Dražba začátek:26.06.2018 09:00:00

Detaily dražby ZDE