Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Lužná u Vsetína
Okres:Vsetín
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemky o celkové výměře 25789 m2 s různými podíly, Lužná u Vsetína

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
pozemek parc.č.1419/2, o výměře 3290 m2 – trvalý travní porost, pozemek parc.č.1435/6, o výměře 973 m2 – trvalý travní porost, pozemek parc.č.1435/4, o výměře 809 m2 – ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 867 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, pro obec Lužná, katastrální území Lužná u Vsetína

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k:
pozemku parc.č.884/2, o výměře 7700 m2 – lesní pozemek, pozemku parc.č.99...
Výměra:25789 m2
Vyvolávací cena:110 000 Kč
Dražba začátek:31.05.2018 11:00:00

Detaily dražby ZDE