Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Studený Zejf
Okres:Jeseník
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 18256 m2, Studený Zejf, podíl 1/12

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na nemovitostech:
- parc.č. 383/2 lesní pozemek o výměře 11339 m2
- parc.č. 385/2 lesní pozemek o výměře 472 m2
- parc.č. 386 lesní pozemek o výměře 557 m2
- parc.č. 396/1 lesní pozemek o výměře 5888 m2
To je zapsáno na LV 111, kat.území Studený Zejf, obec Písečná, okres Jeseník.

Předmětné pozemky leží jihovýchodně od centra obce Písečná. Pozemky jsou rozděleny do dvou celků.
Oceňované lesní pozemky netvoří jednotný funkční cele...
Výměra:1521 m2
Vyvolávací cena:10 000 Kč
Dražba začátek:02.07.2018 11:00:00

Detaily dražby ZDE