Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Nový Hrozenkov
Okres:Vsetín
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 6309 m2, Nový Hrozenkov, podíl 1/2

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemcích parc. č. St. 2403 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: bez čp/če (jiná st.), parc. č. St. 2404 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: bez čp/če (jiná st.) a parc. č. 1070/8 (lesní pozemek) v kat. území Nový Hrozenkov.

Pozemky se nacházejí cca 3 km severně od okraje zastavěné části městyse Nový Hrozenkov. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastr...
Výměra:3154 m2
Vyvolávací cena:22 000 Kč
Dražba začátek:16.05.2018 09:00:00

Detaily dražby ZDE