Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Žebnice
Okres:Plzeň-sever
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 8266 m2, Žebnice

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 1409 lesní pozemek o výměře 5989 m2
- parc.č. 1412 lesní pozemek o výměře 333 m2
- parc.č. 1415 lesní pozemek o výměře 1944 m2
To je zapsáno na LV 177, kat.území Žebnice, obec Plasy, okres Plzeň-sever.

Jedná se o lesní pozemky ve třech celcích v souvislém lesním celku v jihozápadní části k.ú.Žebnice o celkové výměře cca 0,83 ha....
Výměra:8266 m2
Vyvolávací cena:49 600 Kč
Dražba začátek:05.04.2018 09:00:00

Detaily dražby ZDE