Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Zliv u Českých Budějovic
Okres:České Budějovice
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 28163 m2, Zliv u Českých Budějovic

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 1261/10 lesní pozemek o výměře 3094 m2
- parc.č. 1357 lesní pozemek o výměře 10293 m2
- parc.č. 1360 lesní pozemek o výměře 4962 m2
- parc.č. 1362/8 lesní pozemek o výměře 3402 m2
- parc.č. 1729/2 ostatní plocha o výměře 100 m2
- parc.č. 1822 ostatní plocha o výměře 169 m2
- parc.č. 2047 lesní pozemek o výměře 6143 m2
To je zapsáno na LV 803, kat.území Zliv u Českých Budějovic, obec Zliv, okres České Budějovice.

Pozemky a lesní porosty LV 803 jsou v...
Výměra:28163 m2
Vyvolávací cena:199 667 Kč
Dražba začátek:27.03.2018 09:00:00

Detaily dražby ZDE