Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Oslavice
Okres:Žďár nad Sázavou
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 30084 m2, Oslavice

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 2192/2 lesní pozemek o výměře 10040 m2
- parc.č. 2197 lesní pozemek o výměře 4944 m2
- parc.č. 2279/2 lesní pozemek o výměře 2900 m2
- parc.č. 2280/2 lesní pozemek o výměře 1300 m2
- parc.č. 2281/1 lesní pozemek o výměře 3240 m2
- parc.č. 2283 lesní pozemek o výměře 7230 m2
- parc.č. 2554/1 ostatní plocha o výměře 430 m2
To je zapsáno na LV 373, kat.území Oslavice, obec Oslavice, okres Žďár nad Sázavou....
Výměra:30084 m2
Vyvolávací cena:366 667 Kč
Dražba začátek:09.04.2018 09:00:00

Detaily dražby ZDE