Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Světlá u Hořiček
Okres:Náchod
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 13840 m2, Světlá u Hořiček

Pozemky parc. č. 442, 444 jsou v současné době využívané jako lesní pozemky. V roce 2006 byly lesní porosty odtěženy, od té doby byl provedený pokus o zalesnění, vzhledem k přítomnosti vodoteče porosty uhynuly a v současné době jsou na pozemcích v nepravidelných plochách pouze neošetřované prakticky bezcenné náletové dřeviny BR a OL. Pozemky jsou dislokované mimo obec, v
nezastavěných částech, součástí okolních obdobných pozemků, s nimiž sousedí - pruhy v údolí na okraji zalesněného v...
Výměra:13840 m2
Vyvolávací cena:78 583 Kč
Dražba začátek:08.03.2018 11:30:00

Detaily dražby ZDE