Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Hřebečníky
Okres:Rakovník
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 1386 m2, Újezdec u Rakovníka
Jedná se o pozemky :
- parc.č. 446/15 - lesní pozemek o výměře 1169 m2;
- parc.č. 446/21 - lesní pozemek o výměře 217 m2;
To vše zapsáno na LV 10 v kat.ú. Újezdec u Rakovníka, obec Hřebečníky, okres Rakovník....
Výměra:1386 m2
Vyvolávací cena:84 000 Kč
Dražba začátek:01.03.2018 10:00:00

Detaily dražby ZDE