Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Uherčice u Hustopečí
Okres:Břeclav
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 3101 m2, Uherčice u Hustopečí, podíl 1/2

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
- spoluvlastnický podíl ve výši id ? na pozemku parcelní číslo 3770/156 - lesní pozemek, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, pro obec Uherčice, katastrální území Uherčice u Hustopečí, na listu vlastnictví č. 332:...
Výměra:1550 m2
Vyvolávací cena:12 000 Kč
Dražba začátek:15.02.2018 09:00:00

Detaily dražby ZDE