Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Svinov
Okres:Ostrava-město
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 3591 m2, Svinov, podíl 1/10

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/10 na těchto nemovitostech:
- pozemek parc.č. 2513/2 o výměře 273 m2 - lesní pozemek
- pozemek parc.č. 2514/2 o výměře 311 m2 - ostatní plocha
- pozemek parc.č. 2514/3 o výměře 100 m2 - ostatní plocha
- pozemek parc.č. 2514/4 o výměře 291 m2 - ostatní plocha
- pozemek parc.č. 2516/5 o výměře 2037 m2 - lesní pozemek
- pozemek parc.č. 2547/4 o výměře 534 m2 - lesní pozemek
zapsané na LV č. 101, kat. území Svinov, okres Ostrava - město...
Výměra:359 m2
Vyvolávací cena:14 500 Kč
Dražba začátek:08.03.2018 09:00:00

Detaily dražby ZDE