Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Suchá Loz
Okres:Uherské Hradiště
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 10144 m2, Suchá Loz

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 1145/14 lesní pozemek o výměře 42 m2
- parc.č. 1150/37 lesní pozemek o výměře 148 m2
- parc.č. 2500/29 lesní pozemek o výměře 5235 m2
- parc.č. 2689 ostatní plocha o výměře 2195 m2
- parc.č. 4655 trvalý travní porost o výměře 2524 m2
To je zapsáno na LV 400, kat.území Suchá Loz, obec Suchá Loz, okres Uherské Hradiště....
Výměra:10144 m2
Vyvolávací cena:102 000 Kč
Dražba začátek:01.02.2018 14:10:00

Detaily dražby ZDE