Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Cakov
Okres:Olomouc
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 10975 m2, Cakov

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 605/252 lesní pozemek o výměře 8748 m2
- parc.č. 605/262 lesní pozemek o výměře 218 m2
- parc.č. 1639 lesní pozemek o výměře 2009 m2
To je zapsáno na LV 326, kat.území Cakov, obec Senice na Hané, okres Olomouc.

Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Jedná se lesní pozemky s trvalými lesními porosty. S jiným využitím se nepočítá....
Výměra:10975 m2
Vyvolávací cena:220 000 Kč
Dražba začátek:14.12.2017 10:00:00

Detaily dražby ZDE