Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Tísek
Okres:Nový Jičín
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 5708 m2, Tísek

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 1886/2 lesní pozemek o výměře 5708 m2
To je zapsáno na LV 638, kat.území Tísek, obec Tísek, okres Nový Jičín.

Oceňovaný pozemek je situován v okrese Nový Jičín, mimo souvisle zastavěné území obce Tísek, cca 200 m severně (vzdušnou čarou) od stavby Tísek č.p. 133. Pozemek je obdélníkového tvaru, svažitý (svažitost orientována k západu). Na pozemku se nachází lesní porost....
Výměra:5708 m2
Vyvolávací cena:64 667 Kč
Dražba začátek:14.12.2017 10:00:00

Detaily dražby ZDE