Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Lubno
Okres:Frýdek-Místek
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 4475 m2, Lubno, podíl 5/6

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 5/6 na nemovitostech:
- parc.č. 247/3 lesní pozemek o výměře 4475 m2
To je zapsáno na LV 53, kat.území Lubno, obec Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek.

Pozemek se nachází cca 800 m jižně od okraje zastavěné části obce Lubno. Jedná se o lesní pozemek nepravidelného tvaru. Na východní straně je pozemek ohraničený nezpevněnou cestou, na jižní straně ornou půdou. Pozemek je mírně svažitý k severovýchodní straně....
Výměra:3729 m2
Vyvolávací cena:38 000 Kč
Dražba začátek:12.12.2017 12:30:00

Detaily dražby ZDE