Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Dálčice
Okres:Havlíčkův Brod
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 4696 m2, Dálčice

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 81/1 lesní pozemek o výměře 4696 m2
To je zapsáno na LV 1428, kat.území Dálčice, obec Vilémov, okres Havlíčkův Brod.
Lesná pozemek mimo zastavěnou část obce Vilémov i místní části Dálčice. Pozemek leží při silnici Petrovice u Uhelné Příbrami - Dálčice, částečně ve svahu o sklonu místy až 40%....
Výměra:4696 m2
Vyvolávací cena:56 000 Kč
Dražba začátek:26.10.2017 11:00:00

Detaily dražby ZDE