Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Lužice u Hodonína
Okres:Hodonín
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 3976 m2, Lužice u Hodonína, podíl 1/2

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. 3060/1 (lesní pozemek) v kat. území Lužice u Hodonína.

Pozemek se nachází cca 150 m jižně od okraje zastavěné části obce Lužice. Jedná se o rovinný lesní pozemek tvaru úzkého pásu. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako lesní pozemek o výměře 3 976 m2. Na severní straně je ohraničený zastavěnou části obce Lužnice a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se nachází akátový l...
Výměra:1988 m2
Vyvolávací cena:22 000 Kč
Dražba začátek:11.10.2017 09:00:00

Detaily dražby ZDE