Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Korouhvice
Okres:Žďár nad Sázavou
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 14096 m2, Korouhvice

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 238/2 lesní pozemek o výměře 95 m2
- parc.č. 243/14 lesní pozemek o výměře 7792 m2
- parc.č. 246/4 lesní pozemek o výměře 2143 m2
- parc.č. 247/1 lesní pozemek o výměře 1831 m2
- parc.č. 247/3 lesní pozemek o výměře 256 m2
- parc.č. 250/3 lesní pozemek o výměře 1278 m2
- parc.č. 255 lesní pozemek o výměře 489 m2
- parc.č. 262/2 lesní pozemek o výměře 212 m2
To je zapsáno na LV 122, kat.území Korouhvice, obec Chlum-Korouhvice, okres Žďár nad Sázavou....
Výměra:14096 m2
Vyvolávací cena:188 000 Kč
Dražba začátek:23.10.2017 11:00:00

Detaily dražby ZDE