Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Kotelsko
Okres:Semily
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 1749 m2, Kotelsko

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 83 lesní pozemek o výměře 191 m2
- parc.č. 85 lesní pozemek o výměře 1493 m2
- parc.č. 90 lesní pozemek o výměře 65 m2
To je zapsáno na LV 227, kat.území Kotelsko, obec Veselá, okres Semily.

Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Jsou lesního charakteru a nacházejí se na nich trvalé porosty. S jiným využitím se nepočítá....
Výměra:1749 m2
Vyvolávací cena:40 000 Kč
Dražba začátek:12.10.2017 10:00:00

Detaily dražby ZDE