Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Městečko Trnávka
Okres:Svitavy
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 5798 m2, Bohdalov u Městečka Trnávky

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 842 lesní pozemek o výměře 543 m2
- parc.č. 843 lesní pozemek o výměře 921 m2
- parc.č. 844 lesní pozemek o výměře 2787 m2
- parc.č. 845 lesní pozemek o výměře 1547 m2
To je zapsáno na LV 88, kat.území Bohdalov u Městečka Trnávky, obec Městečko Trnávka, okres Svitavy....
Výměra:5798 m2
Vyvolávací cena:68 000 Kč
Dražba začátek:12.10.2017 13:20:00

Detaily dražby ZDE