Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Žebnice
Okres:Plzeň-sever
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 8266 m2, Žebnice

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 1409 lesní pozemek o výměře 5989 m2
- parc.č. 1412 lesní pozemek o výměře 333 m2
- parc.č. 1415 lesní pozemek o výměře 1944 m2
To je zapsáno na LV 177, kat.území Žebnice, obec Plasy, okres Plzeň-sever.

Předmět ocenění se nachází v katastrálním území Žebnice v souvislém lesním celku jihozápadně od kat. území Žebnice. Pozemek není napojen na inženýrské sítě. Přístupová komunikace je nezpevněná. Tvar
pozemku je nepravidelný....
Výměra:8266 m2
Vyvolávací cena:83 000 Kč
Dražba začátek:12.10.2017 10:00:00

Detaily dražby ZDE