Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Neratov
Okres:Pardubice
Popis nabídky:DRAŽBA - Lesní pozemky 12972m2, obec Neratov, okres Pardubice

Lesní pozemek parc.č. 399/1 se nachází mimo intravilán obce Neratov. Spolu s okolními pozemky je určený k plnění funkce lesa, ohraničení lesního pozemku z jižní strany tvoří vodní tok Opatovický kanál. Pozemek je rovinatého terénu s lesním porostem, který je velmi řídkého zakmenění (vzrostlých stromů - spíše solitérů), na pozemku převládá spíše husté spontánní náletové rostlinstvo. Dle územního plánu se pozemek nachází ve funkčních plochách NL - plochy lesní. Centrum obce Neratov je ve vzd...
Výměra:12972 m2
Vyvolávací cena:87 500 Kč
Dražba začátek:05.10.2017 13:30:00

Detaily dražby ZDE