Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Prostřední Bečva
Okres:Vsetín
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 75555 m2, Prostřední Bečva, podíl 288/5232

PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 288/5232 CELKU

Předmět prodeje:
- pozemek parc.č. 2404/1, ostatní plocha o výměře 9698 m2,
- pozemek parc.č. 2404/2, lesní pozemek o výměře 1180 m2,
- pozemek parc.č. 2404/3, ostatní plocha o výměře 2365 m2,
- pozemek parc.č. 2407, lesní pozemek o výměře 62312 m2, vše zapsáno na LV 594 v k.ú. Prostřední Bečva.
Výhodná koupě pozemků.

Nabízíme ke koupi pozemky, které se nachází na okraji obce. Přístup je možný z místní nezpevněné komunikace p...
Výměra:4159 m2
Vyvolávací cena:24 185 Kč
Dražba začátek:13.09.2017 13:00:00

Detaily dražby ZDE