Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Újezdec u Rakovníka
Okres:Rakovník
Popis nabídky:DRAŽBA - Lesní pozemky o velikosti 7265 m2, Újezdec u Rakovníka

Jedná se o pozemky :
- parc.č. 446/15 - lesní pozemek o výměře 1169 m2:
- parc.č. 446/21 - lesní pozemek o výměře 217 m2:
- parc.č. 446/35 - lesní pozemek o výměře 233 m2:
- parc.č. 455/15 - lesní pozemek o výměře 1410 m2:
- parc.č. 455/16 - lesní pozemek o výměře 4236 m2:
To vše zapsáno na LV 10 v kat.ú. Újezdec u Rakovníka, obec Hřebečníky, okres Rakovník....
Výměra:7265 m2
Vyvolávací cena:112 000 Kč
Dražba začátek:29.08.2017 13:00:00

Detaily dražby ZDE