Zpět na výpis

DRAŽBA POZEMKŮ

Katastrální území:Milejovice
Okres:Strakonice
Popis nabídky:DRAŽBA - Pozemek o velikosti 9103 m2, Milejovice

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 1480 lesní pozemek o výměře 5773 m2
- parc.č. 920/1 lesní pozemek o výměře 3330 m2
To je zapsáno na LV 397, kat.území Milejovice, obec Milejovice, okres Strakonice.

Oceňovaný pozemek p.č. 1480 se nachází ve východní okrajové části katastrálního území Milejovice, mimo zastavěnou část obce, v lokalitě bez okolní zástavby. Jde o mírně svažitý pozemek, který je přístupný z veřejné nezpevněné komunikace na pozemku p.č. 1479 ve vlastnictví obce.
Pozemek vedený...
Výměra:9103 m2
Vyvolávací cena:27 309 Kč
Dražba začátek:05.09.2017 09:00:00

Detaily dražby ZDE